Portfolio

NCDO Intranet

NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO voert onderzoek uit, geeft trainingen en stimuleert de meningsvorming over mondiale thema’s door publicaties te verzorgen en de discussie op gang te brengen. Greenlight Solutions doet voor deze site het onderhoud en heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd.

opdrachtgeverNCDO
tagsNCDO, Intranet
Clipboard03