Portfolio

15th Amsterdam Colloquium

Voor deze conferentie was een website nodig met functionaliteit voor het aanleveren, beoordelen en goed- of afkeuren van ingediende lezingen, alsmede inschrijvingsformulieren met secure verwerking van creditcard gegevens.
Het design van de website is gebaseerd op de website van de Universiteit van Amsterdam.

klantILLC
tagsConferentie
amsterdam_colloquium_2005